:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
จัดโปรแกรมทำเว็บให้กลุ่มสาระทุกกลุ่ม
งานเทคโนฯการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันนี้ ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตนับว่ามีความสำคัญ เพราะรวดเร็วและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทุกแห่งในโลกที่เชื่อมต่อระบบ ดังนั้นงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนโดยครูณรงค์ นันทวิจิตร จึงได้พิจารณานำเอาโปรแกรม PHP-fusion ซึ่งเป็นโปรแกรม CMS มาติดตั้งเพื่อให้ทุกกลุ่มสาระได้ใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยบุคลากรในกลุ่มสาระเอง ทั้งนี้งานเทคโนโลยีฯจะถ่ายทอดความรู้การใช้งานให้กับบุคลากรของกลุ่มสาระที่มีความสามารถจะดูแลระบบได้ โดยกำหนดวันเวลาเป็นเดือนมกราคม 2552 นี้ วันที่แน่นอนจะได้ประสานงานกับกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป
Comments
#1 | rong_nan on December 27 2008 14:28:07
งานเทคโนโลยีได้พิจารณาตัดสินใจสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปให้กับทุกกลุ่มสาระ เอาไว้ใช้นำเสนอข้อมูลทั้งที่เป็นกิจกรรม ข่าว หรือสาระ เพื่อเผยแพร่ให้กับครู หรือนักเรียน หรือ บุคคลทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มสาระ โดยเลือกใช้โปรแกรมทำเว็บสำเร็จรูปที่ชื่อว่า PHP-Fusion v 7.0

ด้วย คุณสมบัติของโปรแกรมที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ใช้งานได้สะดวกง่ายดาย ผู้ดูแลของแต่ละกลุ่มสาระสามารถจะใช้งานได้โดยไม่ยุ่งยาก สามารถจะพัฒนารูปแบบให้สวยงามได้ตามที่ต้องการ

งานเทคโนโลยีจึงจะ ดำเนินการเปิดการอบรมปฏิบัติการให้กับคุณครูที่จะทำหน้าที่ดูแลจัดการ เว็บไซต์ของกลุ่มสาระ โดยกำหนดเอาวันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2552 เป็นวันให้การอบรม

จึงขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม กำหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบเว็บไซต์ของกลุ่มเพื่อให้เข้ารับการอบรมต่อไปด้วยครับ
#2 | rong_nan on January 19 2009 13:06:42
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่บางกลุ่มสาระไม่มีตัวแทนมารับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้โปรแกรมทำเว็บ ... และโอกาสที่จะได้ความรู้อย่างนี้คงจะน้อยลงไป .. เนื่องจากไม่มีทั้งคนให้ และคนรับ

หรือเป็นเพราะผู้อบรมลืมวันที่เลื่อนนัด
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 04 2023 11:00:32