:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ผ่านเข้าเรียนหมอธรรมศาสตร์ 15 คน
ฝ่ายบริหารวิชาการจากการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปแล้วนั้น นักเรียนของเราผ่านข้อเขียนจำนวน 16 คน และได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในเวลาต่อมา สละสิทธิ์การสัมภาษณ์ 1 คน บัดนี้โครงการผลิตแพทย์ฯ ได้ประกาศผลแล้ว ปรากฏว่านักเรียนของเราผ่านเข้าำไปเรียนในโครงการ 15 คน จากจำนวนรับทั้งหมด 30 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 15 คน
- นายปิยะณัฐ มรุธพงษ์สาธร ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 4.00
- น.ส.พรปวีณ์ กุลเกียรติประเสริฐ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 4.00
- นายพลานุภาพ พงษ์ทองคำ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 4.00
- น.ส.ลลิตา ตั้นเจริญ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 4.00
- นายพัชรพงศ์ ตันสุวรรณรัตน์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.99
- น.ส.มุกดา สำเภาน้อย ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.98
- น.ส.วรัญญา ทิมทอง ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.98
- น.ส.ลิตา ภูผา ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.95
- นายวิโรจน์ สมบัติถาวรกุล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.94
- นายฉัตรบดินทร์ ทองภูสวรรค์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.93
- นายชลันธร เศวตาภรณ์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.93
- น.ส.สุวิภา ตันยานนท์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.91
- น.ส.ณิชากมล ใจเอื้อ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.87
- นายณัทพงศ์ จันทรวงศ์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.83
- นายอิสระ สังชะนา ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.74

และทราบว่า นายพลานุภาพ พงษ์ทองคำ ม.6/3 ได้สละสิทธิ์ไม่ไปรายงานตัวในส่วนของโครงการผลิตแพทย์ฯ ทั้งนี้เพื่อเข้าเรียนในคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอบได้และผ่านการสอบสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน

ส่วนนักเรียนที่สละสิทธิ์ก่อนการสัมภาษณ์ชื่อ สุสิตา โนรี ม6/2 นั้นได้ทุนเรียนดีแห่งประเทศไทย ในคณะวิทยาศาสตร์ สขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงระดับปริญญาเอก

คลิกไปดูข่าวเก่า
http://www.brr.ac.th/news.php?readmore=311

นอกจากผลสำเร็จของพี่ทั้งหมดนี้แล้ว ยังมีพี่อีกหลายคนประความสำเร็จในด้านการเรียนอีกหลายสาขา ลองคลิกไปชื่นชมกันได้ที่นี่ครับ http://smf.brr.ac.th/index.php?board=45.0
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< July 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 14 2024 22:11:43