:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ข่าวนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
Newsเปิดเทอมนี้ เรียนฟรีอย่างไร

อีกนโยบายหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของคน ไทยทั้งประเทศได้มาก โดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครอง คือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จากการเปิดเผยของ ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า โครงการเรียนฟรีเริ่มนับตั้งแต่เปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ หรือเปิดเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา 2552 โดยยึดหลักการอุดหนุนให้แก่ผู้เรียน 5 รายการ คือ ค่าเล่าเรียน ค่าแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทั้ง 5 รายการข้างต้น เป็นรายการที่นักเรียนที่เรียนขั้นพื้นฐานอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. จะได้รับการสนับสนุนในส่วนนี้ทั้งหมด

ส่วนค่าหนังสือเรียน ใช้วิธีการจัดสรรไปให้โรงเรียน โดยใช้วิธีการให้นักเรียนได้ยืมเรียนคิดไปตามจำนวนนักเรียนที่เรียน หมายความว่า นักเรียนทุกคนจะได้หนังสือเรียน โดยโรงเรียนจะดำเนินการจัดซื้อให้

ทั้งนี้ งบส่วนใหญ่จะส่งตรงไปที่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนประมาณ 2,047 ล้านบาท ค่าหนังสือประมาณ 6,000 ล้านบาท และค่ากิจการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประมาณ 3,335 ล้านบาท ยกเว้นโรงเรียนสาธิต 44 แห่งที่ไม่ขอรับงบประมาณในส่วนนี้

รร.เอกชนเฮ! รับเงินอุดหนุนเพิ่ม

ในอดีตโรงเรียนเอกชนรับเงินอุดหนุนในอัตรา 60% ของค่าใช้จ่ายในโรงเรียนภาครัฐ โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียน และเงินเดือนครู แต่ในปีนี้ภายใต้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี รัฐได้เพิ่มสัดส่วนเงินอุดหนุสูงจุเรเป็น 70% ทำให้โรงเรียนเอกชนไปเก็บเพิ่มจากผู้ปกครองในสัดส่วนที่ลดลง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ปกครองต้องเช็คกับทางโรงเรียนว่าขอรับเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐหรือไม่

หาก โรงเรียนบุตรหลานไม่รับเงินอุดหนุน เป็นอันว่าผู้ปกครอง “หมดสิทธิ์” โดยปริยาย แต่โรงเรียนนั้นมีนโยบายรับเงินอุดหนุน ผู้ปกครองสามารถเลือกว่าจะรับ หรือไม่รับเงินอุดหนุนนี้ได้

ส่วนวิธีการที่จะแจ้งความจำนงค์และรับเงินอุดหนุนจะเป็นอย่างไรต้องติดตามว่าครม.จะเคาะเมื่อไร อย่างไร

แต่ที่แน่ๆ เปิดเทอมใหม่นี้ผู้ปกครองก็หน้าชื่นได้อีกนิด ถึงจะเป็นเงินอุดหนุนเล็กๆ แต่ในยุคเศรษฐกิจฝืดๆ ก็มีคุณค่ามากมายทีเดียว

ค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (บาทต่อคน)

ระดับชั้น ค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตำราเรียน
อนุบาล1,700200300430200
ประถมศึกษา1,900390360480433
มัธยมศึกษาตอนต้น3500420450880669
มัธยมศึกษาตอนปลาย3800460500950897
อาชีวศึกษา2,450-3,250-1,000-1,000


BangkokBizNews
Comments
#1 | rong_nan on March 04 2009 07:33:56
ท่านผู้ปกครองครับ

ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายให้เด็กไทยเรียนฟรี 15 ปี ผมคงนำเอาคำพูดของรองฯฝ่ายงบประมาณของเบญจมฯมาถ่ายทอดต่อ เพราะเห็นว่าเข้าใจง่ายดี

ถ้าเปรียบโรงเรียนเบญจมฯเป็นวัด และกำลังจัดงานวัดให้ผู้คนสามารถเข้ามาชมงานได้ฟรี ในงานมีการจัดออกร้าน มีหนังกลางแปลง มีลิเก รำตัด ที่ผู้คนสามารถชมฟรี แต่มีอย่างหนึ่งที่ถ้าจะดูต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าชม ได้แก่คอนเสิร์ตของนักร้องยอดนิยม รถไต่ถัง ชิงช้าสวรรค์ต้องจ่ายเงินถ้าต้องการขึ้นไปนั่ง อย่างนี้เป็นต้น

เช่นเดียวกับการเรียนฟรีที่รัฐบาลกำลังจัดให้ในปีนี้ ถ้าใช้จ่ายตามที่รัฐบาลจ่ายให้โดยไม่มีกิจกรรมเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ แต่...............การเรียนรู้ของนักเรียนที่ผ่านมานั้น ถ้าจ่ายตามที่รัฐบาลให้มา การพัฒนาการศึกษาของไทยก็คงจะเตี้ยลง ๆ เพราะไม่พอใช้ ดังนั้นการบริหารจัดการในทางที่เป็นจริงคงจะต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆมากกว่าที่รัฐให้เป็นทุน นั่นคือส่วนเกินผู้ปกครองก็คงต้องจ่ายอยู่ดี ซึ่งก็ยังดีกว่าที่ผู้ปกครองจะต้องจ่ายทั้งหมด

การเรียนรู้ในโลกนี้เป็นเรื่องของการลงทุนให้กับชีวิต การเรียนฟรีไม่มีในโลกนอกจากจะไม่เรียนเท่านั้น

ดังนั้นโรงเรียนเบญจมฯเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ที่จะต้องทำตามนโยบาย แต่ในขณะเดียวกัน โรงเรียนเบญจมฯก็เป็นความหวังของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ต้องการเห็นบุตรหลานของตัวเองมีความเก่งทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ จึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปจากที่รัฐลงทุนให้และค่าใช้จ่ายที่เกินมานี้สามารถจะตอบคำถามได้ว่านำไปใช้เพื่อกิจกรรมอะไร

จึงต้องมาทำความเข้าใจกับท่านก่อนว่า ฟรีนั้นฟรีอย่างไร ซึ่งตามข่าวข้างต้นก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับ
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< November 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional November 28 2022 02:49:17