:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ปิดห้องบริการโสตทัศนศึกษา ตลอดเดือนเมษายน
งานเทคโนฯการศึกษาได้รับแจ้งจากรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณโรงเรียนว่า ตามที่งานเทคโนฯได้เสนอปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษามานั้น ฝ่ายบริหารเห็นชอบที่จะปรับปรุงตามเสนอ ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในห้วงเวลาปิดเทอม คือระหว่างเดือนเมษายน 2552 นี้ ให้แล้วเสร็จ ดังนั้นช่วงเวลาในเดือนเมษายนทั้งเดือน งานเทคโนฯจะปิดการให้บริการใช้ห้อง จนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ

สำหรับการปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนศึกษานั้น จะได้ดำเนินการลดฝ้าเพดานลงมา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งหมด รวมถึงเปลี่ยนม่านที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2534 ด้วย ดังนั้นเมื่อปรับปรุงห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำให้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องดีขึ้น

นอกจากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องบริการแล้ว งานเทคโนฯยังได้ดำเนินการขอจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ใหม่เพื่อใช้ประจำที่ ให้เกิดความสะดวกสบายต่อครู นักเรียน ตลอดจนผู้มาขอใช้บริการ และพร้อมกันก็ขอจัดซื้อเก้าอี้และโต๊ะจัดเลี้ยงประจำที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯด้วย โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เหล่านี้ออกนอกอาคารอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการชำรุด เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 04 2023 10:56:10