:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมผู้ปกครอง ม.4 และ ม.1
ในวันที่ 29 มีนาคม นี้ โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดยในช่วงเช้าเวลา 9.00-12.00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 และในช่วงเวลา 13.00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการของโรงเรียนในปีการศึกษา 2552 ให้ผู้ปกครองรับทราบ ทั้งทางด้านวิชาการ และงบประมาณ รวมถึงด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน นายอำนาจ เดชสุภา และรองผู้อำนวยการ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายบุคคล ได้ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

สำหรับระดับชั้น ม.1 นั้นครูณรงค์ นันทวิจิตร ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะนักเรียนที่ด้อยในเรื่องภาษาไทยให้ผู้ปกครองได้รับทราบคร่าวๆ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

การประชุมครั้งนี้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาเต็มที่ 3 ชั่วโมงเต็ม ผู้ปกครองส่วนมากก็ให้ความร่วมมือรับฟังข้อมูลจากผู้อำนวยการฯและคณะด้วยความพร้อมเพรียง และอยากเห็นบรรยากาศความร่วมมือของผู้ปกครองเช่นนี้ตลอดไป ทั้งนี้เพื่อช่วยกันรับรู้ และช่วยเหลือบุตรหลานของทุกท่านให้มีปัญหาในเรื่องการเรียนอยู่ที่โรงเรียนเบญจมฯแห่งนี้ให้น้อยที่สุด

รองฯฝ่ายวิชาการแจ้งว่า จะมีการเรียกนักเรียนที่สอบเข้า ม.4 ที่มีคะแนนลำดับถัดจากที่เรียกสำรองลงไปเพิ่มอีกจำนวน 76 คน (ตรวจสอบที่ประกาศโรงเรียนอีกครั้ง) เพื่อเข้ามาแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ จึงแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนและจะมีประกาศของโรงเรียนให้ทราบวันสองวันนี้ โปรดติดตามประกาศทางอินเตอร์เน็ต และที่บอร์ดประกาศของโรงเรียน หรือคลิกที่นี่ (CLICK Link)

สำหรับวันมอบตัวนักเรียน ม.1 นั้นตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น.
มอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 5 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น.

ปฐมนิเทศ ม.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2552 แต่งชุดนักเรียน
ปฐมนิเทศ ม.4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 แต่งชุดนักเรียน

เปิดเรียนวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ทุกอย่างให้ปฏิบัติตามระเบียบที่แจ้งไว้ในคู่มือนักเรียน


Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 05 2023 00:44:28