:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อน้อง
วันนี้(29 สค.) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ ศูนย์วิชาการวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ทำพิธีเปิดโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อช่วยโรงเรียนน้อง ในโครงการของ ศกม.05 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) ซึีงจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์จากการสอบวัดผลระดับชาติ โอเน็ต ในปีที่ผ่านมา จำนวน 9 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมาณ 250 คน

ในการเปิดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ นายสุทนต์ พรหมนิยม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายหลังพิธีเปิดโครงการแล้ว คณะทำงานประกอบด้วยครูและนักเรียนอาสาสมัครจำนวน 100 คน ได้เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ทันที โดยแยกกลุ่มออกไปทำกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน มีทั้งหมด 16 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 15 คน ในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนที่เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครเป็นพี่เลี้ยงนำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยพี่เลี้ยง 1 คน จะดูแลให้คำปรึกษาน้องๆประมาณ 3 คน

ความคาดหวังของโครงการนี้อาจจะช่วยให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยComments
#1 | rong_nan on August 29 2009 07:09:31
ประเด็นปัญหาที่พี่เลี้ยงได้บอกกล่าวเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการคำนวณของนักเรียนที่มาเข้าค่ายครั้งนี้มีหลายประเด็น เท่าที่ประมวลมาได้มีดังนี้

1. นักเรียนบางคนมีลักษณะเป็นโรคสมาธิสั้น ที่ส่วนมากจะเป็นกับนักเรียนชาย
2. นักเรียนจำนวนหนึ่งยังท่องสูตรคูณไม่ได้ แม้แต่สูตรคูณแม่ 2
3. นักเรียนจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจวิธีการหารเลขทั้งจำนวนเต็มและเศษส่วน

จึงมีคำถามว่า เรื่องการคำนวณพื้นฐาน (บวก ลบ คูณ หาร) นี้เป็นเรื่องจำเป็นในการเรียนรู้ในขั้นสูง แต่เพราะเหตุใดนักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งมากกว่าครึ่งจึงไม่สามารถเรียนรู้ให้สามารถมีทักษะการคำนวณได้ (คำถามสำคัญนะครับ)

จากเรื่องนี้พี่เลี้ยงหลายคนบอกว่ารู้สึกเครียดเพราะไม่รู้ว่าจะทำให้น้องสามารถเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นการบวก ลบ คูณ หาร ได้ในเวลาจำกัดนี้ได้อย่างไร

ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ในระดับ สพท. ศกม. และ สพฐ. ถึง ศธ. รู้แล้วจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร
#2 | rong_nan on August 29 2009 21:34:02
เป็นการตอกย้ำความเป็นจริงจากความคิดเห็นที่ 1 เมื่อมีการสรุปงานของกลุ่มพี่เลี้ยงทั้งหมดในตอนท้ายของวันหลังหมดเวลาและส่งน้องกลับบ้านหมดแล้ว

ที่ประชุมมาถกปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมวันแรก ทุกคนลงความเห็นว่าน้องกว่าครึ่งขาดทักษะด้านการคิดคำนวณพื้นฐานอย่างมาก ดังนั้นกิจกรรมในวันที่ 2 จึงจะต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์ที่จะนำกิจกรรมโดยให้เป็นไปตามสภาพของกลุ่ม โดยให้พี่เลี้ยงสังเกตน้องขณะทำกิจกรรมไปด้วย ถ้าน้องเกิดอาการไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนกิจกรรมไปเป็นอย่างอื่น หรือให้พัก

หลายๆคนบอกว่าค่ายนี้มีความรู้สึกเหนื่อยกว่าทุกค่ายที่ผ่านมา

สำหรับความเห็นของผม ผมมีความรู้สึกสงสารนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณเหล่านี้ ผมเชื่อว่าพวกเขามีความสามารถแต่ขาดโอกาสในการที่จะได้รับการฝึกทักษะมาตั้งแต่ต้น ... ผมไม่โทษเด็กๆว่าเรียนไม่รู้เรื่อง แต่ผมคิดว่าการที่เด็กเรียนไม่รู้เรื่องเพราะกระบวนการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานตั้งแต่ต้นไม่ดีพอต่างหาก จึงเกิดเหคุวิกฤติทางด้านการคำนวณของเด็กไทยมากมายขนาดนี้

ระดับบริหารการศึกษาเลิกคิดแก้ปัญหาการขาดแคลนครูเฉพาะทางด้วยการจับครูคนไหนก็ได้ไปสอนเสียทีเถอะ เพราะที่เห็นนี่ก็หนักหนาสาหัสมากแล้ว ส่วนที่ผมไม่รู้ไม่เห็นจะมีอีกมากมายเท่าไรไม่อาจคาดเดาได้....
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< July 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 13 2024 19:42:55