:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ทดลองระบบ ทีวีออนไลน์
งานเทคโนฯการศึกษาในวันนี้(2 เมษายน 2553) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้ทำการเซ็ตอัประบบทีวีออนไลน์ และทดลองส่งสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ชาวบ้านเบญจมฯและผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของเบญจมฯได้รับชม โดยทดลองส่งสัญญาณจากห้องสตูดิโอ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารให้ลงมือพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาของเบญจมฯสู่มาตรฐานสากล ตามนโยบายของ สพฐ.

งานเทคโนฯจะพยายามประสานงานกับกลุ่มสาระต่างๆเพื่อร่วมมือกันผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำเสนอผ่านระบบทีวีออนไลน์นี้ นอกเหนือไปจากสื่ออื่นๆที่มีอยู่แล้ว

หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านเบญจมฯเข้าช่วยกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านนี้ให้มากและกว้างขวางขึ้น

สำหรับผู้ชมทั้งที่เป็นนักเรียนและผู้ปกครองนั้น มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถนำเสนอและพูดคุยกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-511249 ต่อ 152-3 หรือเสนอแนะไปที่ e-mail : rong_nan@yahoo.com จะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำข้อเสนอแนะนั้นมาใช้ในการพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ท่านสามารถรับชมรายการทดลองครั้งนี้ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. ทั้งนี้ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 เว้นวันหยุดราชการครับ


Link BRR TV ONLINE

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< July 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 23 2024 08:16:52