:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
อบรมกระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาผู้เรียน
News วันนี้ (22 กันยายน 2553)มีการอบรมเทคนิคการดำเนินการในชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การมัธยมศึกษา เขต6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นเวลา 3 วัน นับจากวันที่ 22-24 กันยายน 2553 มีวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขมาให้การอบรม

ทั้งนี้ได้รับการประสานงานในเรื่องวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากท่าน ผอ.ปกาศิต ยังคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

สำหรับวิทยากรที่มาให้การอบรมในวันแรกมี นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยาพิเศษ นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

เนื้อหาสาระที่ได้วันนี้นับว่าเป็นประโยน์อย่างมาก ซึ่ง BRR NEWS จะทยอยนำคลิปวิดีโอการบรรยายมาให้ชมกันต่อไป
บรรยายเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่ ตอนที่ 1 โดย
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

บรรยายเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่ ตอนที่ 2 โดย
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

บรรยายเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่ ตอนที่ 3 โดย
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

บรรยายเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่ ตอนที่ 4 โดย
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

บรรยายเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่ ตอนที่ 5 โดย
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต


บรรยายเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่ ตอนที่ 6 โดย
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

บรรยายเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่ ตอนที่ 7 โดย
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

บรรยายเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่ ตอนสุดท้าย โดย
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
Comments
#1 | narong on September 23 2010 06:48:37
จากการสังเกตการณ์การประชุมอบรมของ BRR NEWS ในครั้งนี้ พบว่า เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจ โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิดเชิงบวกของวิทยากรที่เป็นนายแพทย์ 2 ท่าน ที่ได้นำหลักการและแนวคิด มุมมอง ที่ครูหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เอามาร้อยเรียงให้เห็นเป็นภาพรวม เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติได้จริงของคุณครูทุกคนที่ได้เรียนรู้

นั่นคือวันแรก

ส่วนวันที่สองของการอบรม เป็นกระบวนการกลุ่มที่วิทยากรได้เตรียมและพาคุณครูได้ปฏิบัติจริงๆ ซึ่งเท่าที่เราได้สังเกตพบว่าเป็นกระบวนการสอนที่เป็นประโยชน์ในการนำกิจกรรมให้แก่นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สนุกและเพิ่มทักษะความคิดเชิงบวกให้กับผู้ได้เข้าเรียนรู้ ซึ่งคุณครูที่เข้ารับการอบรมต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

คลิกไปดูภาพกิจกรรม http://www.brr.ac...bum_id=114
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 04 2022 18:32:35