:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
นักเรียนที่สอบได้ทุกคนจะต้องพิมพ์ใบมอบตัวจากระบบออนไลน์
ฝ่ายบริหารวิชาการวันนี้งาน ICT ได้นำเสนอแนวทางการใช้ข้อมูลนักเรียนที่มีในระบบรับสมัครให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องการเขียนใบมอบตัว การเก็บข้อมูลจำเป็นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูของนักเรียนแต่ละคนที่จะใช้งานต่อไปตลอดการเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารโรงเรียนต่างเห็นด้วยเนื่องจากการขอข้อมูลจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน

แนววิธีที่นักเรียนที่สอบเข้าได้ตามประกาศรายชื่อของโรงเรียนที่จะประกาศต่อไปนั้น นักเรียนจะต้องถือปฏิบัติเพื่อเข้าไปแก้ไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลของตนเองในระบบข้อมูลโรงเรียนดังนี้ั

1.ให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อเข้าแก้ไข/เปลี่ยนแปลง จากเมนูที่ผู้เขียนโปรแกรมจะทำลิงค์ให้ท่านใช้ต่อไป(ขณะนี้ยังไม่เปิดใช้ และจะเปิดใช้ในเร็วๆนี้เมื่อมีการประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษแล้ว)
2. เมื่อแต่ละคนเข้าระบบได้แล้ว จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องรายการ มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่เปิดช่องทางให้พิมพ์ใบมอบตัวออก...ต่อเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องรายการแล้ว จะมีปุ่มเครื่องมือให้ท่านพิมพ์ใบมอบตัวออกมาได้
3. นักเรียน ม.3 เดิม ที่ได้รับคัดเลือกและโรงเรียนประกาศรายชื่อแล้วก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน... จะไม่มีการเขียนใบมอบตัวด้วยลายมืออีกแล้ว

4. นักเรียนจะต้องพิมพ์ใบมอบตัวออกมา เพื่อนำแนบเอกสารอื่นๆที่กำหนดยื่นต่อกรรมการรับมอบตัวที่โรงเรียนแต่งตั้งตามวันเวลาที่ประกาศเอาไว้


นักเรียนที่สอบได้และมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบจะต้องรีบติดต่อผู้ดูแลโดยด่วน

นายณรงค์ นันทวิจิตร นายปริญญา สีใส และนายบรรจบ ธุปพงษ์

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< February 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional February 25 2024 12:05:49