:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ค่ายปฏบัติธรรม ม.4/6-10
วันนี้ (12 มิย.) เมื่อเวลา 8.45 น. คุณครูประดิษฐ์ ขมจริง และครูชนะ ทิพย์พิทักษ์ ร่วมกับกรรมการจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนชั้น ม.4/6-10 จำนวน 5 ห้องเรียน เดินทางไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดหัวสวน เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการที่งานระดับชั้น ม.4 ได้วางโครงการไว้
  Read More  .. 
ค่ายคุณธรรมนำความรู้เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยคุณครูมานพ เจริญรัตน์ ร่วมกับงานระดับชั้น ม. 3 ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออบรมนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ โดยนิมต์เชิญวิทยากรมาจากมหาวิทยาสงฆ์ กิจกรรมนี้ครูมานพ ได้จัดเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กๆติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มขึ้น โครงการนี้ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมเมื่อเวลา 9.00 น.
  Read More  .. 
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
เนื่องมาจากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นใน 5 รายวิชาหลักตกต่ำ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทำให้ฝ่ายวิชาการของคณะครูโรงเรียนมัธยมต้องหามาตรการที่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาการทุกสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มโรงเรียนมัธยมฯในครั้งนี้ (11-12 มิย.) ในฐานะที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เบญจมราชรังสฤฎิ์ เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ของกลุ่ม ครูชูชาติ แพน้อย ร่วมมือกับคณะครูจัดการอบรมขึ้นมาโโยใช้งบประมาณที่ สพฐ. จัดให้
  Read More  .. 
เก็บขวดไปขาย
เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. คณะกรรมการนักเรียนโดยตัวแทนคณะสีได้จัดการยุบรวมขวดน้ำพลาสติกที่นักเรียนดื่มน้ำหมดแล้ว มาใส่รวมกันไว้ในตะกร้าโลหะขนาดใหญ่ที่แบ่งแยกให้แต่ละคณะสีจัดเก็บขวดน้ำเปล่า เพื่อรวบรวมขาย โดยมีผู้รับซื้อมาซื้อถึงที่ รายได้จากการขายขวดน้ำเปล่านี้จะเข้าในกองทุนจัดกิจกรรมของแต่ละคณะสี จะเห็นว่าคณะกรรมการและเพื่อนพ้องน้องพี่มาช่วยกันรวบรวมเพื่อขายกันอย่างสนุกสนาน เห็นไหมครับว่าจากการรวมขวดน้ำที่ดื่มแล้วไว้ในตะกร้านอกจากจะทำให้พื้นที่ไม่รกด้วยขวดน้ำแล้ว ผลพลอยได้คือมีเงินใช้ในคณะสี แม้ว่าจะไม่มากมายนักแต่ก็ได้ประโยชน์อยู่ดีนะครับ
  Read More  .. 
เตรียมงานไหว้ครู
ในคาบเรียนที่ 8 ของวันนี้ (10 มิย) ฝ่ายบริหารบุคคลจัดให้มีการซ้อมพิธีไหว้ครูที่จะทำพิธีกันในวันพรุ่งนี้ที่บริเวณอาคารพลศึกษา ซึ่งในปีนี้จัดเวทีและที่นั่งใหม่ โดยจัดเวทีไว้หน้าประตูทางเข้าโรงพลศึกษา หันหลังให้กับอาคารสมเด็จพระนางเจ้า นักเรียนนั่งเต็มพื้นที่ทั้งในโรงยิมและใต้อาคารอเนกประสงค์ ส่วนตรงกลางนั่งต่อกันถึงพื้นที่มีหลังคาที่สร้างใหม่ ทำให้บรรยากาศในปีนี้เปลี่ยนและแปลกตาไปจากทุกปี
  Read More  .. 
Events
<< April 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional April 13 2024 12:26:54