:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เตรียมงานฉลองวันสถาปนาโรงเรียนและฉลองผ้าป่าสามัคคี
งานสภานักเรียนในห้วงระยะเวลาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา งานสภานักเรียนโดยกรรมการดำเนินงานสภา ได้ร่วมมือเตรียมจัดงานฉลองในวันสถาปนาโรงเรียนซึ่งจัดในวันที่ 19 มิถุนายน ศกนี้ ร่วมกับงานทอดผ้าป่าการศึกษา เบญจมสามัคคี 117 ปี กิจกรรมทางศาสนาที่มีขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่จัดกันมานับสิบปีแล้ว และได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สินเงินทองสมทบทุนกันเพื่อมอบให้โรงเรียนนำไปใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียน
  Read More  .. 
อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ประธานกิจกรรมชุมนุม
ฝ่ายบริหารวิชาการวันนี้ (13 มิย) เวลา 9.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา นายสมนึก ชูเลิศ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมแก่นักเรียนที่เป็นประธานชุมนุม ซึ่งจัดโดยงานกิจกรรมชุมนุม ซึ่งมีครูวัชรี เทียมพิจารณ์ หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุมเป็นเจ้าของโครงการ การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนรับรู้รับทราบบทบาทหน้าที่ของประธานชุมนุม และต้องการฝึกให้นักเรียนที่ร่วมอบรมมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง โดยมีนักเรียนเข้าประชุมประมาณ 100 คน
ค่ายปฏบัติธรรม ม.4/6-10
วันนี้ (12 มิย.) เมื่อเวลา 8.45 น. คุณครูประดิษฐ์ ขมจริง และครูชนะ ทิพย์พิทักษ์ ร่วมกับกรรมการจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนชั้น ม.4/6-10 จำนวน 5 ห้องเรียน เดินทางไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดหัวสวน เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการที่งานระดับชั้น ม.4 ได้วางโครงการไว้
  Read More  .. 
ค่ายคุณธรรมนำความรู้เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยคุณครูมานพ เจริญรัตน์ ร่วมกับงานระดับชั้น ม. 3 ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออบรมนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ โดยนิมต์เชิญวิทยากรมาจากมหาวิทยาสงฆ์ กิจกรรมนี้ครูมานพ ได้จัดเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กๆติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มขึ้น โครงการนี้ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมเมื่อเวลา 9.00 น.
  Read More  .. 
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
เนื่องมาจากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นใน 5 รายวิชาหลักตกต่ำ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทำให้ฝ่ายวิชาการของคณะครูโรงเรียนมัธยมต้องหามาตรการที่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาการทุกสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มโรงเรียนมัธยมฯในครั้งนี้ (11-12 มิย.) ในฐานะที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เบญจมราชรังสฤฎิ์ เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ของกลุ่ม ครูชูชาติ แพน้อย ร่วมมือกับคณะครูจัดการอบรมขึ้นมาโโยใช้งบประมาณที่ สพฐ. จัดให้
  Read More  .. 
Events
<< July 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 17 2024 14:40:01