:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
Activities Show !!!
Newsวันนี้(30 มค. 52) เป็นวันที่โรงเรียนของเราจัดงานแสดงผลงานชุมนุมทุกชุมนุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป โดยในเวลา 8.15 น. นายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานที่บริเวณหน้าเสาธง เริ่มโดยครูวัชรี เทียมพิจารณ์ กล่าวรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากที่ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานแล้ว ได้ตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่งป้ายงาน จากนั้นเข้าสู่การดำเนินกิจกรรม
  Read More  .. 
คนเก่งคณิตฯคว้างรางวัลจากสมาคมคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์จากการที่กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันสอบคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลปรากฏว่านักเรียนของเราคว้ารางวัลชนะเลิศจากการสอบครั้งนี้มาครองทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล
  Read More  .. 
ผ่านเข้าเรียนหมอธรรมศาสตร์ 15 คน
ฝ่ายบริหารวิชาการจากการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปแล้วนั้น นักเรียนของเราผ่านข้อเขียนจำนวน 16 คน และได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในเวลาต่อมา สละสิทธิ์การสัมภาษณ์ 1 คน บัดนี้โครงการผลิตแพทย์ฯ ได้ประกาศผลแล้ว ปรากฏว่านักเรียนของเราผ่านเข้าำไปเรียนในโครงการ 15 คน จากจำนวนรับทั้งหมด 30 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  Read More  .. 
ตรวจสุขภาพครู
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 คุรุสภาได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่ครู โดยอำนวยความสะดวกจัดคณะแพทย์มาทำการตรวจให้แก่ครูในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ที่สมัครเข้าร่วมโรงการจำนวนนับร้อยคน ใช้สถานที่หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เป็นที่ตรวจเช็คร่างกาย ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครู "การที่จะทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพต้องอยู่ภายใต้ร่างกายที่มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง"
  Read More  .. 
พิธีลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 27 มกราคม 2552 ถือว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโรงเรียนในด้านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค โดยมีพิธีลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (คลิกดูเอกสารข้อตกลง Link) ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ที่จะได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์จัดสรรโควต้าการเรียนต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ตัวแทนของสถาบันทั้ง 2 ได้ลงนามต่อหน้าสักขีพยาน อันมี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้นำส่วนท้องถื่น ตัวแทนจาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และตัวแทนนักเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คน
  Read More  .. 
Events
<< July 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional April 18 2024 23:34:45