:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เตือนเจ้าของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเครือข่าย
Securityเนื่องจากระบบอยู่ในภาวะที่ถูกรบกวนอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อที่ไม่สามารถสื่อสารได้ว่าใครเป็นเจ้าของ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฏกติกาการใช้ระบบเครือข่ายขององค์กร จึงขอให้เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ หรือ COMPUTER NAME ให้สามารถรู้ได้ว่าเป็นของใคร หรือหน่วยงานใด ไม่เช่นนั้นผู้ดูแลระบบจะดำเนินการบล็อกไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเข้าใช้ในเครือข่ายของโรงเรียนต่อไป
  Read More  .. 
ปลูกป่าชายเลนที่เกาะนก
วิทยาศาสตร์วันนี้(16 กย) ชาวค่ายห้องเรียนสีเขียวได้ยกขบวน 180 กว่าชีวิต เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ เกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา โดยมีพี่ๆวิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาบรรยายสรุปให้พวกเราฟังก่อนที่จะพานกันเดินทางไปยังเกาะนกดังกล่าวเมื่อเวลา 10 .00 น.โดยรถบัสจำนวน 3 คัน ไปยังจุดลงเรือเพื่อข้ามไปยังเกาะ ที่ท่าเรือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์อบรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางปะกง
  Read More  .. 
แข่งขันกีฬานักเรียนวันสุดท้าย
พลานามัยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกประเภท และที่สนามแข่งขันบาสเก็ตบอลของเราได้มีการการแข่งขันรอบชิงชนะเิลิศมาตั้งแต่เช้า จนถึงเวลารายงานข่าวนี้ (15.20 น.)เป็นการแข่งขันบาสเก็ตบอลหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างเบญจมฯ กับ ดัดดรุณี การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น สนุกสนาน เนื่องจากฝีไใ้ลายมือใกล้เคียงกัน แต่ทีมของเบญจมฯ ตามทีมดัดดรุณีอยู่เล็กน้อย
  Read More  .. 
ค่ายเด็กเขียว
วิทยาศาสตร์วันนี้(12 กย) เวลา 9.00 น. นายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายห้องเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และโรงเรียนเบญจมฯ ที่ดำเนินติดต่อกันมามากกว่า 5 ปีแล้ว สำหรับวัตถุประสงค์การเข้าค่ายครั้งนี้ เป็นการร่วมกันสร้างจิตสำนึกของการที่ช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการประหยัดพลังงาน
  Read More  .. 
สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการคณะครูของเบญจมราชรังสฤษฎิ์จำนวนหนึ่ง ได้รับเกียรติให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 30 ปี ในหัวข้อ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การวัดและประเมินเพื่อพัฒน่าทักษะในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิด เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Read More  .. 
Events
<< July 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 19 2024 03:18:58