:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
งานเทคโนฯการศึกษาประกาศแจ้งผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมฯทราบ
การสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกทุกคนเปิดเผยที่อยู่ตามความเป็นจริงทั้งที่อยู่ของ e-mail และที่อยู่อาศัยจริงตามทะเบียนบ้าน ทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบการสื่อสารให้เป็นไปตามข้อกฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกอย่างถูกต้องจึงจะได้รับการยืนยันให้เข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

ดังนั้นจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดินเครื่องเต็มสูบ ภายหลังจากเดินทางไปดูงานเรื่องเครือข่ายฯที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อวันที่ 3 ที่ผ่านมา รองฯโกศล กิตตินิรันดร์กูล ในฐานะผู้ประสานงานได้นัดหมายคณะกรรมการมาร่วมประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทั้งหมดร่วมประชุมกันที่ห้องแนะแนว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.
ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนเบญจมฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระศิษย์เก่าประจำปี 2550 ที่ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ มีศิษย์เก่า และครูเก่า เดินทางมาร่วมงานกันมากพอสมควร ความจริงวันทำบุญในแต่ละปีนั้นตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม ที่สมาคมศิษย์เก่ากำหนดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูสุบิน พิมพยะจันทร์ ผู้เป็นนักพัฒนาการศึกษาของฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ทุ่มเทและพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างมาก
  Read More  .. 
เรียนภาษาอังกฤษกันครึกครื้น
วันนี้(5 ตค.) ที่ห้องโสตฯ ฝ่ายจัดติวความรู้เพื่อสอบ ONET ได้จัดครูมาติวภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากวันนี้มีฝนตกในช่วงเช้า จึงทำให้ติวเตอร์เดินทางมาช้าไปประมาณ 20 นาที ติวเตอร์วันนี้ชื่อ ฐิติพล เลิศลิลิตวงศ์ เริ่มสอนก็สร้างความคึกคักครึกครื้นให้กับนักเรียนอย่างมากมาย เนื่องจากพีฐิติพล นอกจากจะสอนเนื้อหาแล้ว ยังมีเทคนิควิธีสอนทำให้นักเรียนไม่ง่วง ตื่นตัวตลอดเวลา จากการสังเกตพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก
ฝ่ายบริหารบุคคลรัตนโกสินทร์ฯบางเขนมาเยี่ยม
วันนี้(5 ตุลาคม) เวลา 11.00 น. โรงเรียนของเรามีโอกาสต้อนรับคณะครูนำโดยรองฯฝ่ายบริหารบุคคลจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางเขน จำนวน 18 คน มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยคณะที่ให้การต้อนรับประกอบกด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป รวมถึงทีมงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเบญจมฯ ภายหลังจากนั้นได้เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อโสธร และรับประทานอาหารกลางวันที่รวยเรือนแพ เสร็จแล้วล่องเรือชมความงามของแม่น้ำบางปะกง
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 20 2024 04:53:12