:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
Album Information
Untitled-15.jpg
Album: เกษียณ 2555
ในปีงบประมาณ 2555 นี้ โรงเรียนของเรามีครูที่เกษียณอายุราชการ 9 ท่าน ได้แก่ รองฯ เพทาย อมัตวะตะ , ครูฐิติมา เจริญกูล , ครูจุฑาวรรณ นิยมพานิช , ครูสุจิตรา ทองไชยปกรณ์ , ครูประภาพรรณ จุฬะวนพันธุ์ , ครูอนันต์ พรหมนิยม , ครูมาลับวัลย์ โพธิ์แก้ว , ครูประวิทย์ เฉยเจริญ , ครูพิมพ์พรรณ ปัทมเรา

และยังมีครูที่ขอเกษียณราชการก่อนกำหนดอีก 5 ท่าน ได้แก่ ครูวัชรีย์ เทียมพิจารณ์ , ครูพรชัย ปุณวัฒน์ , ครูภัทรวรรณ อยู่ยอด , ครูนภา เทศดี และครูประสิทธิ์ วัฒนกุล

ทำให้โรงเรียนขาดกำลังครูทันทีในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จำนวนมากถึง 14 คน

แต่อย่างไรก็ตามขอให้คุณครูทั้ง 14 ท่าน มีความสุขหลังเกษียณตลอดไป
Number of photos: 14
Latest photo added by narong on August 31 2012 05:31:14
View Album
Photo Albums > เกษียณ 2555
นายเพทาย อมัตวะตะ

untitled-14_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 8541

นางฐิติมา เจริญกูล

untitled-7_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6827

นางสาวจุฑาวรรณ นิยมพานิช

untitled-6_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6475

นางประภาพรรณ จุฬะวนพันธุ์

untitled-8_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6208

นางสุจิตรา ทองไชยปกรณ์

untitled-12_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6437

นายอนันต์ พรหมสุวรรณ

untitled-13_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 5825

นางมาลัยวัลย์ โพธิ์แก้ว

untitled-11_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6681

นายประวิทย์ เฉยเจริญ

untitled-9_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6572

นางพิมพ์พรรณ ปัทมเรขา

untitled-10_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6760

นางนภา เทศดี

untitled-5_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6451

นางวัชรี เทียมพิจารณ์

untitled-2_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 7963

นายพรชัย ปุณวัฒน์

untitled-4_t1.jpg

Date: 08/31/2012
Added by: narong
Views: 6502

Events
<< April 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional April 18 2024 23:33:58