:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
View Photo
Photo Albums > ทำเนียบผู้บริหาร > นายชาติชาย ฟักสุวรรณ First photo Previous Photo Next Photo Last photo
นายชาติชาย ฟักสุวรรณ
รับตำแหน่งที่เบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 - 30 กันยายน 2559 (เกษียณอายุราชการ)

Date: 10/02/2016
Added by: narong
Dimensions: 233 x 311 pixels
Filesize: 47.02kB
Comment: 1
Rating: None
Number of views: 16069
Comments
#1 | narong on July 16 2016 06:51:17
ประวัติของ นายชาติชาย ฟักสุวรรณ

- ภูมิลำเนาเดิมเกิด ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- คู่สมรส นางนุกูล ฟักสุวรรณ
- มีบุตร 2 คน
1. นายกุลชาติ ฟักสุวรรณ สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทำงานที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2.นางสาวชนัญญา ฟักสุวรรณ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทำงานที่ บริษัท เทเลอินเทล จำกัด
ปัจจุบันพัก ณ บ้านเลขที่ 90 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
-ประวัติการศึกษา
-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
-ระดับประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.ป.) และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
-ระดับปริญญาโท (กศ.ม.) เอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
-ประวัติการรับราชการ
-17 พ.ย. 2519 เริ่มรับราชการที่โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ครู 2,
อาจารย์ 1,ผู้ช่วยครูใหญ่,ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
- 4 ม.ค.2542 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
- 12 ก.พ.2544 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โดยการสอบคัดเลือกของกรมสามัญศึกษา
- 15 มิถุนายน 2548 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม อำเภอบางคล้า สพท.ฉช.2
- 20 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต สพม. 6
- 1 พฤศจิกายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม สพม.6
- 5 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สพม.6
ผลงานและเกียรติประวัติ
พ.ศ. 2544 โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
พ.ศ. 2552 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
พ.ศ. 2553 โล่เกียรติยศสถานศึกษาดีเด่นด้านป้องกันยาเสพติด จาก ปปส. โรงเรียนสนามชัยเขต
พ.ศ. 2554 สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสนามชัยเขต
พ.ศ. 2555 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 รางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2551 ประเทศสิงคโปร์
พ.ศ. 2553 และ 2555 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2559 ประเทศเนเธอร์แลนด์
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< February 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional February 21 2024 12:34:44