:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
นิธิดนตรีลูกทุ่งและโยธวาทิตเบญจมฯ
ศิลปศึกษาที่ประชุมของคณะทำงานของวงดนตรีลูกทุ่งอมตะและวงโยธวาทิตเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 มีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดตั้งนิธิดนตรีลูกทุ่งและโยธวาทิตเบญจมฯ
  Read More  .. 
เปิดตัวเว็บบล็อก BRRbLoG
ฝ่ายบริหารบุคคลเมื่อวานนี้(15 มกราคม 2551) ครูณรงค์ นันทวิจิตร หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ส่งหนังสือเวียนเปิดตัวเว็บบล็อกของโรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยงานเทคโนฯ เพื่อให้เป็นแหล่งแบ่งปันความรู้ของคนบ้านเบญจมฯที่หลายๆคนรู้ในชื่อว่า KMs (Knowledge Management System) โดยมีเป้าหมายที่คุณครูเป็นหลัก เนื่องจากคุณครูเป็นผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ มีความรู้ที่ตกผลึกอยู่ในตัวเองมากมายก่ายกอง ตั้งใจให้คุณครูนำความรู้ของแต่ละท่านออกมาเผยแพร่ให้กับคนทั่ว ๆ ไปได้เข้ามาเรียนรู้ด้วย แต่ถ้านักเรียนคนใดคิดว่าตัวเองมีทักษะความรู้ที่เห็นว่าจะเผยแพร่ให้เพื่อนได้รู้ด้วย ก็ยินดีนะครับ มิได้ปิดกั้นแต่ประการใด
  Read More  .. 
ไปร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2551 เวลา ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 16.00 น. ครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ ได้นำครูและนักเรียนชั้น ม.4-6 จำนวน 139 คน เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดบน หรือวัดคงคาราม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้จัดโดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับเยาวชนจาก 4 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน โรงเรียนวัดบน และโรงเรียนวัดล่าง
  Read More  .. 
พาสเวิร์ดหมดอายุ
Networkมีนักเรียนหลายคนไปสอบถามเรื่องการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนไม่ได้ เนื่องจากระบบควบคุมปฏิเสธการขอเข้าใช้ ปัญหานี้เกิดขึ้น 2 กรณี

กรณีที่ 1 เมื่อเข้าระบบด้วยพาสเวิร์ดเก่า ระบบจะแจ้งว่าพาสเวิร์หมดอายุ ให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ ตรงนี้มีนักเรียนหลายคนไม่เข้าใจและคิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด แท้จริงเพียงกรอกพาสเวิร์ดใหม่ลงไป 2 ครั้ง โดยมีข้อแม้ว่าต้องจำพาสเวิร์ดใหม่ให้ได้ด้วยนะครับ ไม่อย่างนั้นก็จะต้องไปพบผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดพาสเวิร์ดใหม่ให้
  Read More  .. 
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
Newsระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2551 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย ได้จัดกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าขึ้น ตามโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (Science in rural school : SIRS) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและรักษาสุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน และอาจรวมไปถึงบุคคลที่ใกล้ชิดนักเรียนเหล่านั้นด้วย
  Read More  .. 
Events
<< September 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional September 26 2023 13:57:21