:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
พัฒนาคุณภาพบุคลากรพนักงานขับรถโรงเรียน
ฝ่ายบริหารบุคคล25 เมษายน 2551 - กิจกรรมหนึ่งที่พนักงานขับรถโรงเรียนได้จัดทำร่วมกันคือโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ดำเนินงานกันมาหลายปี ในปีนี้กลุ่มพนักงานขับรถโรงเรียนภาคตะวันออก ได้งานงานที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยใช้ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนเป็นสถานที่ประชุม
  Read More  .. 
อบรมกรรมการนักเรียนปี 2551
งานสภานักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมการทำงานที่เป็นระบบให้กับคณะกรรมการนักเรียนปี 2551 ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับคณะกรรมการนักเรียนจำนวน 120 คน ที่ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25-26 เมษายน
  Read More  .. 
ครูเบญจมฯสัมมนาหลักสูตรที่กาญจนบุรี
ฝ่ายบริหารวิชาการเนื่องจากถึงวาระที่หลักสูตรสถานศึกษาของเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ที่ใช้มาระยะหนึ่งนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุง ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้พิจารณาให้มีการจัดการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น ด้วยการให้คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยกันระดมสมองปรับปรุงระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2551 ที่โรงแรมเฟลิกซ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ห้องภาพกิจกรรม
  Read More  .. 
สมาคมศิษย์เก่าฯประชุมใหญ่สามัญประจำปี
Newsวันนี้เวลา 9.30 น. สมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ ได้นัดหมายสมาชิกสมาคมฯมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรายงานงบดุลบัญชีใช้จ่ายของสมาคมฯ และรายงานผลงานที่สมาคมฯได้ดำเนินการมาในปี 2550 ให้สมาชิกได้รับทราบ และที่พิเศษวันนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯใหม่แทนนายกสมาคมฯเก่าที่หมดวาระด้วย
  Read More  .. 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5-6
ฝ่ายบริหารบุคคลฝ่ายบุคคล โดยงานระดับ ม.5-6 ได้นัดหมายผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5และ6 ในปีนี้ให้มาประชุมเพื่อรับทราบเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวเรื่องการเรียนของบุตรหลานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และแจ้งปัญหาเรื่องการเรียนและความประพฤติโดยรวมให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อจะได้ร่วมมือกันช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้ตรงจุดของปัญหา
  Read More  .. 
Events
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 13 2024 18:44:22