:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
สมาคมศิษย์เก่าฯประชุมใหญ่สามัญประจำปี
Newsวันนี้เวลา 9.30 น. สมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ ได้นัดหมายสมาชิกสมาคมฯมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรายงานงบดุลบัญชีใช้จ่ายของสมาคมฯ และรายงานผลงานที่สมาคมฯได้ดำเนินการมาในปี 2550 ให้สมาชิกได้รับทราบ และที่พิเศษวันนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯใหม่แทนนายกสมาคมฯเก่าที่หมดวาระด้วย
  Read More  .. 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5-6
ฝ่ายบริหารบุคคลฝ่ายบุคคล โดยงานระดับ ม.5-6 ได้นัดหมายผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5และ6 ในปีนี้ให้มาประชุมเพื่อรับทราบเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวเรื่องการเรียนของบุตรหลานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และแจ้งปัญหาเรื่องการเรียนและความประพฤติโดยรวมให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อจะได้ร่วมมือกันช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้ตรงจุดของปัญหา
  Read More  .. 
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.5-6
ฝ่ายบริหารบุคคลเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝ่ายบริหารบุคคลกำหนดให้นักเรียน ม.5 และ ม.6 ต้องมาเข้าประชุมปฐมนิเทศ เช่นเดียวกับ ม.2-3 ซึ่งได้ประฃุมไปเมื่อวานนี้ สำหรับวันนี้มีนักเรียนระดับ ม.5 เดินทางมาประชุมประมาณ 80% โดยสังเกตได้จากจำนวนนักเรียนที่นั่งในห้องประชุม
  Read More  .. 
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3
ฝ่ายบริหารบุคคลงานปกครองนักเรียน กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ในวันที่ 17 เมษายน 2551 มีนักเรียนเดินทางมาประชุมเกินกว่า 80% ถือว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรับผิดชอบ การปฐมนิเทศในปีนี้จัดขึ้นค่อนข้างเร็ว เนื่องจากตารางเวลาการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นแน่นไปหมด จึงต้องกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกันในวันดังกล่าว
  Read More  .. 
ขบวนแห่งานสงกรานต์แปดริ้ว
Newsงานสงกรานต์เมืองแปดริ้วเริ่มแล้ว โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเทศบาลเมืองได้อัญเชิญหลวงพ่อโสธรจำลอง ขึ้นรถแห่แหนไปในเมืองแปดริ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานที่หน้าศาลาไทย เพื่อให้ผู้คนได้ไปสรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการเริ่มงานสงกรานต์ในส่วนของเมืองแปดริ้วที่จะจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
  Read More  .. 
Events
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 21 2024 22:10:00