:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
อบรมใช้โปรแกรม swish
Newsกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รวมกลุ่มครูที่มีความต้องการเรียนรู้ใช้โปรแกรม Swish สร้างสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูยุคใหม่ไปแล้ว การเข้ารับการอบรมครั้งนี้มีครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 14 ท่าน นำโดยครูชูชาติ แพน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระ และวิทยากรที่ให้ความรู้ครั้งนี้ก็เป็นครูในกลุ่มสาระวิทย์นั่นเอง คือครูบรรจบ ธุปพงษ์ ใช้เวลาในการแนะนำเพื่อนำไปศึกษาเองตามคู่มือเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ทั้งหมดนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องอินเตอร์เนตโดยงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ม.2 ไปเข้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2550 กองลูกเสือ ระดับชั้น ม.2 โดยผู้บังคับบัญชา ได้นำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เดินทางไปอยู่ค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือแห่งชาติ "ค่ายวชิราวุธ" อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มีนักเรียนทั้งระดับประมาณ 600 คน ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ ผบ.ที่ไปดูแลนักเรียนทั้งหมดนี้ นำโดยรองฯสมนึก ชูเลิศ รองฯเพทาย อมัตวะตะ รวมถึงแม่งานอย่างครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์ เรื่อยไปถึงครูประจำชั้น ม.2 ทุกคน และวิทยากรร่วมอีกเป็นจำนวนมาก ที่จะต้องกล่าวถึงมากก็คือ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ เนตรนารีวิสามัญ และยุวะกาชาดอาสาทั้งหลายอีกหลายสิบชีวิต นับเป็นกำลังอันสำคัญที่ช่วยให้กิจกรรมค่ายดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
  Read More  .. 
ครูรับการอบรมเรื่องการทำงานวิจัย
Newsระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2550 นี้ เบญจมฯหยุดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณครูในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน ใช้สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางมาเป็นผู้แนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในการฝึกทำงานในครั้งนี้ การอบรมตามโครงการสมบูรณ์นั้นจะจัดอบรมให้ครูเป็นจำนวน 6 วัน ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการมา 2 ครั้ง รวม 4 วันแล้ว การอบรมครั้งต่อไปคงเป็นเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งจะเป็น 2 ครั้งสุดท้าย ฝ่ายบริหารวิชาการคาดหวังว่าคุณครูจะมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง
ต่างประทับใจงานคืนสู่เหย้าเบญจมฯ 115 ปี
เมื่อวานนี้ (15 ธันวาคม 2550) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ดำเนินการจัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวเบญจมฯ 115 ปี" ณ บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน โดยมีศิษย์เก่าแต่ละรุ่นจำนวนมากพอสมควร เดินทางมาร่วมงานกันเป็นที่คึกคัก รวมทั้งแขกรับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ของแปดริ้วให้เกียรติมาร่วมงานกันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายพงษ์ศักดิ์ เสมะกนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
  Read More  .. 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวะกาชาด เข้าค่ายที่หัตถวุธระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมานี้ งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวะกาชาด ได้นำนักเรียนชั้น ม.3 จำนวนกว่า 500 คนเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมที่ ค่ายลูกเสือหัตถวุธ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้การกำกับดูแลของคณะผู้กำกับในระดับ ม.3 และครูระดับอื่น ๆ
  Read More  .. 
Events
<< December 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 03 2023 17:01:10